Stadgar

StadgarBeskrivning
Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf)

Används när beslut gäller antagande av nya stadgar. När beslut gäller ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Normalstadgar för samfällighetsföreningar (doc)

Redigerbart Word-dokument.