Vad är GemVA?

GemVA är en medlems- och serviceorganisation för alla som har, funderar på att bygga eller är i planeringsfasen för att skaffa gemensamhets­anläggningar för vatten och/eller avlopp.

Det här är GemVA

 • En medlemsorganisation
  för alla gemensamma VA-lösningar som inte är allmänna vattentjänster
 • En hemsida
  med information och dokumentation
 • Ett servicebolag
  med tillgång till kompetenta och erfarna konsulter, entreprenörer och leverantörer
 • En mötesplats
  för utbyte av erfarenheter
 • En länk till myndigheter, kommuner och leverantörer
  Vi bokar möten, hittar rätt personer och tekniska lösningar för ert specifika behov
 • En samtalspartner för myndigheter och leverantörer
 • En väg in till entreprenörer och leverantörer
  som kan ge service och kan hjälpa till med planering, start, anläggning och drift av era anläggningar
Hur kan vi hjälpa er?
 1. För grupper som funderar på att bilda samfällighet

  5 timmars stöd kring juridik, kontakt med myndigheter, planering med mera. Även i samtal om organisationsform eller om det överhuvudtaget är lämpligt att bilda en gemensam förvaltning för era VA-frågor.

 2. Under genomförandet

  Stöd i att bilda förening, aktiebolag (AB), Ekonomisk Förening eller annan lämplig organisationsform för er grupp av fastigheter. Stöd i upphandlingar av tekniska lösningar.

 3. För befintliga samfälligheter

  Föreningskunskap, aktiebolagslag, eller annat som specifikt behövs för er förening i form av till exempel utbildningar; mallar, medlemsregister och annan administrativ hjälp; kontakt med och offertförfrågningar till lämpliga leverantörer av tjänster och produkter;nätverkande med andra föreningar i hela landet.

För att ta del av servicen, tecknar man medlemskap i GemVA om man redan är en bildad organisation eller en arbetsgrupp som vill bilda en samfällighet.
 1. Är man i förberedelsefasen får man konsultstöd i fem timmar utan kostnad.
 2. Under genomförande kostar det 700 kr/timme i konsultarvode.
 3. Är man en arbetsgrupp med syfte att bilda eller en redan färdigbildad organisation för vatten och/eller avlopp kostar medlemskapet en grundavgift på 5000 kr/år för upp till 25 fastigheter och därefter 150 kr per fastighet och år. Har man bara vatten eller avlopp betalar man 60% av avgiften.
  Medlemmar kan vara samfälligheter, föreningar eller aktiebolag. Det enda kravet för att bli medlem är att fastighetsägare har eller ämnar att ha gemensamt förvaltningsansvar för vatten eller för avlopp eller för både och.