Tjänster

Vi har följande tjänster för er som är medlemmar eller representanter för arbetsgrupper eller färdiga samfälligheter för vatten och avlopp

Leverantörer

Här får du en lista på leverantörer av produkter, tjänster och konsultuppdrag till samfälligheter för vatten och avlopp. Du kan se deras produktbeskrivningar, komma till deras hemsida eller be om enskilda offerter direkt till leverantören.

Konsulthjälp

Konsulter inom teknik, administration eller juridik som kan samfälligheter och deras speciella behov. Det kan handla om frågor som kan besvaras av experter. Det kan också vara regelrätt hjälp i form av advokater, administratörer eller tekniska konsulter.
Vi guidar er om ni inte är säkra på vilken typ av hjälp ni behöver.

Offertförfrågan

För er som behöver få kontakt med entreprenörer eller leverantörer av produkter för vatten och avlopp. Entreprenörerna kan erbjuda hjälp i att gräva, göra markarbeten, projektera eller drifta era anläggningar. Leverantörerna kan tillverka eller sälja produkter som kan lösa era tekniska behov, till exempel pumpar, ledningar, vattenfilter, dricksvattenanläggningar, avloppsanläggningar.
För att få en offert fyll i blanketten som går till berörda leverantörer.