Dokumentation

Här finns dokument som kan användas för att starta eller driva er samfällighet.

Blanketter

Här har vi samlat blanketter som har att göra med mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt. Vi hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av.

Stadgar

Stadgar är en mall med normalstadgar för en samfällighet. Det viktiga är att prata med Lantmäteriet så att alla paragrafer blir anpassade till just era förhållanden. Behöver ni flera dokument eller har synpunkter på de som finns på sidan, maila till info@gemva.se.