Okategoriserade

Skribent

Michael Kroon

24 oktober, 2019

Nytt hos oss – GemVA driftservice

GemVA-driftservice

I takt med att GemVA växer har vi nu utökat vår organisation med en teknisk drift-del.

Det innebär att vi kan erbjuda våra medlemmar uppdraget att t.ex. besöka VA-anläggningar regelbundet för att sköta rutinkontroller, hjälpa till med prover på dricks- och / eller avloppsvatten, byta eller ersätta väsentliga delar i pumphus eller vattenverk etc. Med andra ord, tar vi hand om den praktiska tillsyn som behövs vid gemensamhetsanläggningar.

Vi anpassar såklart denna service utefter anläggningens behov och önskemål från föreningen. Har man en gemensam vattentäkt eller ett vattenverk, behöver den ses över med jämna mellanrum för att säkerställa att all teknisk utrustning fungerar som den ska. Finns det ingen driftansvarig som sköter dessa saker kan det leda till problem för användarna eller omgivningen.

Då vi uppmärksammat stor efterfrågan kring dessa saker har vi nu öppnat upp ”GemVA-driftservice” som en ny del hos oss.