Okategoriserade

Skribent

Amelia Morey Strömberg

15 maj, 2020

Hur ska vi göra med årsstämman under Coronatider? Ny lag från 15 april!

Ytterligare lagförslag om bolags- och föreningsstämmor – digitala stämmor

 

Riksdagen har tidigare beslutat om en tillfällig lag som underlättar att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Regeringen föreslår nu i en proposition ytterligare åtgärder för att underlätta för företag och föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av det nya coronaviruset. Regeringen föreslår att stämma även ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Reglerna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.

Det nya lagförslaget

Förslaget innebär att en bolags- eller föreningsstämma ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman. Lagstiftaren anser att det finns starka skäl att begränsa den fysiska närvaron vid bolags- och föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt.

Med elektronisk uppkoppling avser lagstiftaren alla former för behandling och överföring av data via ledningar, optisk teknik, radiovågor eller annan elektromagnetisk teknik. Exempelvis kan en webbtjänst som är framtagen för digitala möten användas. Stämman kan också genomföras som ett telefonmöte.

De nya reglerna föreslås gälla från och med den 18 maj 2020 och upphör den 31 december 2020.