Topas Vatten AB

  • Vasavägen 82
  • 181 41 Lidingö
Leverantör

Topas Vatten AB

Topas avloppsreningsverk är ett av de i särklass mest respekterade i branschen.
Topas Plus är reningsverk baserade på mekanisk, biologisk och kemisk rening
med fällningskemikalier samt inbyggd efterbehandling. Renar WC, bad-, disk och
tvättvatten och finns i storlekar som passar enstaka hushåll upp till mindre
samhällen.


Den egna driftorganisationen och tillhörande driftavtal ger produkten en
process- och funktionsgaranti under hela dess livslängd.
Topas Plus är EU-certifierad enligt, CE/EN-12566-3 2014 för att klara hög
skyddsnivå.

Topas Vattens minireningsverk | Offert | Hemsida

Offertförfrågan

Topas Vatten AB


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    * obligatoriska fält.