För er med gemensamma vatten och avloppsproblem

Vi hjälper er från tanke till verklighet med hjälp av konsulter och leverantörer.

Blanketter

Här har vi samlat blanketter som har att göra med mark eller vatten­område som hör till flera fastigheter gemensamt

Ladda ned blanketter

Leverantörer

Här får du en lista på leverantörer av produkter, tjänster och konsult­uppdrag till samfälligheter för vatten och avlopp

Se våra leverantörer

Offertförfrågan

För er som behöver få kontakt med entreprenörer eller leverantörer av produkter för vatten och avlopp

Skicka offertförfrågan

Vi kan hjälpa er
i följande skeden:
Grupper som funderar på att bilda samfällighet

5 timmars stöd kring juridik, kontakt med myndigheter, planering med mera. Även i samtal om organisationsform eller om det överhuvudtaget är lämpligt att bilda en gemensam förvaltning för era VA-frågor.

Under genomförandet

Stöd i att bilda förening, aktiebolag (AB), Ekonomisk Förening eller annan lämplig organisationsform för er grupp av fastigheter. Stöd i upphandlingar av tekniska lösningar.

För befintliga samfälligheter

Föreningskunskap, aktiebolagslag, eller annat som specifikt behövs för er förening i form av till exempel utbildningar; mallar, medlemsregister och annan administrativ hjälp; kontakt med och offertförfrågningar till lämpliga leverantörer av tjänster och produkter; nätverkande med andra föreningar i hela landet.

Nyheter från Slussen.biz

Långdragen VA-tvist avgjord

En långdragen tvist mellan Vänersborgs kommun och fastighetsägaren Anders Solvarm avgjordes i början av september i Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

2019-10-01

Slussen Building Services

Ny termin på Vatteninfos VA-skola

I ett unikt samarbete med WSP kan vi nu erbjuda provtagningskurser för samfälligheter, entreprenörer, kommuner och konsulter. För dig i behov av professionell provtagning av avloppsvatten, har Vatteninfo AB i samarbete med WSP ett nytt kurspaket.

2019-09-09

Vatteninfo Sverige AB

Fem missuppfattningar om markbaserad rening

BAGA bemöter fem felaktiga påståenden från främst importörer av minireningsverk som sprider okunskap av affärsmässiga skäl.

2019-09-06

BAGA Water Technology AB

Stort intresse för informationsdag om enskilt VA

Mer än 70 intresserade besökare kom till Vatteninfos Vattenlördag i Norrtälje för att ta del av information, rådgivning samt besöka utställningen Vattenexpo.

2019-08-21

Vatteninfo Sverige AB

Ord mot ord i VA-konflikt

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.

2019-08-20

Slussen Building Services

SGU letar PFAS-spår

Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägger platser där bränder släckts med hälsofarligt brandskum, rapporterar sverigesradio.se

2019-07-04

Slussen Building Services

Kommunen ansvarig att utreda PFAS-förorening

I över fyra år har flera familjer i Hudiksvalls kommun tvingats hämta dricksvatten i dunkar efter att brandskum förorenat brunnarna. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att kommunen har ansvaret att utreda problemen, rapporterar sr.se.

2019-07-03

Slussen Building Services

Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll.

2019-07-01

Kamstrup AB

Vattenguiden - för dig som granskar vattensituationen

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige Här är några användbara till dig som vill veta mer om vattensituationen i din kommun.

2019-06-27

Kamstrup AB

Bakterier hittade i Nässjövatten

Bakterier har hittats i dricksvattnet i Sjövik i Nässjö kommun, rapporterar Radio P4 Jönköping.

2019-06-19

Slussen Building Services